PIENKERÄYSLUPA

Rahankeräys vuoden 2021 tapahtuman kulujen kattamiseen on päättynyt 14.8.2021.

Luvan saaja: Oulun Karhuemot ry, 3097969-4
Pienkeräysluvan myöntäjä: Oulun poliisilaitos
Luvan numero ja myöntämispäivämäärä: RA/2021/388 
Keräyksen toimeenpanoaika: 15.5.2021–14.8.2021.
Keräyksen toimeenpanoalue: koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Varat käytetään 14.8.2021 järjestettävän Bless My Oulu -tapahtumaan. Toissijainen käyttötarkoitus siirtää varat vuoden 2022 tapahtumaan, mikäli niitä jää. Varat käytetään tapahtuman toteutuksesta aiheutuviin kuluihin.

Käytännön toimeenpanija: Oulun Karhuemot ry

Vieritä ylös