PERUSTA

Joh 13: 34–35
Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä – että tekin toinen toisianne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.

Joh. 15:12
Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.

ARVOT

Jer. 29:7
Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.

Room. 14:1
Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä.

STRATEGINEN LÄHTÖKOHTA

Toimimme Raamatun auktoriteetin pohjalta toisiamme kunnioittaen, yhteiseksi rakennukseksi ja kaupunkimme siunaukseksi.  Uskomme, että Jumala on paras mahdollinen hallitsija, koska hän on itse rakkaus ja elämä. Tavoitteena on yhteyden rakentaminen kristittyjen kesken. Kannustamme henkilökohtaisen suhteen rakentamiseen Jeesukseen.  

Vieritä ylös